טבלת מידות

 טרום הליכה וצעד ראשון

 

 

צעד שני :